Kurs

Trafikalt grunnkurs Hinna

Del 1 Trafikkopplæringen,
Del 2 Trafikk og førerrollen,
Del 3 Mennesket i trafikken og samhandling og
Del 4 Trafikkopplæring, øvingskjøring og kjøreerfaring

 • Dag 1 - 28.02.23 kl. 15:45 - 18:30
 • Dag 2 - 01.03.23 kl. 15:45 - 18:30
 • Dag 3 - 02.03.23 kl. 15:45 - 18:30

Plasser: 3

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: din trafikkskole avd. Hinna, Boganesveien 29, 4020 Hinna

1 700 kr

Påmelding

Trafikalt grunnkurs Hinna

Del 1 Trafikkopplæringen,
Del 2 Trafikk og førerrollen,
Del 3 Mennesket i trafikken og samhandling og
Del 4 Trafikkopplæring, øvingskjøring og kjøreerfaring

 • Dag 1 - 13.03.23 kl. 15:45 - 18:30
 • Dag 2 - 14.03.23 kl. 15:45 - 18:30
 • Dag 3 - 15.03.23 kl. 15:45 - 18:30

Plasser: 10

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Bystasjonen Sandnes, Bystasjonen 3 etg

1 700 kr

Påmelding

Trafikalt grunnkurs Hinna

Del 1 Trafikkopplæringen,
Del 2 Trafikk og førerrollen,
Del 3 Mennesket i trafikken og samhandling og
Del 4 Trafikkopplæring, øvingskjøring og kjøreerfaring

 • Dag 1 - 27.03.23 kl. 15:45 - 18:30
 • Dag 2 - 28.03.23 kl. 15:45 - 18:30
 • Dag 3 - 29.03.23 kl. 15:45 - 18:30

Plasser: 15

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Stavanger sentralstasjon, Jernbaneveien 3, 4005 Stavanger

1 700 kr

Påmelding

Mørkekjøringskurs

Del 7 Trafikant i mørket

 • Dag 1 - 08.03.23 kl. 19:00 - 21:15

Plasser: 1

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: din trafikkskole avd. Hinna, Boganesveien 29, 4020 Hinna

2 100 kr

Påmelding

Mørkekjøringskurs

Del 7 Trafikant i mørket

 • Dag 1 - 08.03.23 kl. 19:00 - 21:15

Plasser: 1

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Stavanger sentralstasjon, Jernbaneveien 3, 4005 Stavanger

2 100 kr

Påmelding

Mørkekjøringskurs

Del 7 Trafikant i mørket

 • Dag 1 - 08.03.23 kl. 19:00 - 21:15

Plasser: 2

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Bystasjonen Sandnes, Bystasjonen 3 etg

2 100 kr

Påmelding

Mørkekjøringskurs

Del 7 Trafikant i mørket

 • Dag 1 - 08.03.23 kl. 19:00 - 21:15

Plasser: 2

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Stavanger sentralstasjon, Jernbaneveien 3, 4005 Stavanger

2 100 kr

Påmelding

Førstehjelpskurs

Del 5 Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
Del 6 Tiltak ved trafikkulykke

 • Dag 1 - 19.04.23 kl. 17:00 - 21:15

Plasser: 14

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Trafikksikkerhetshallen på Forus, Fabrikkveien 29


Lastsikringskurs

Obligatorisk kurs for deg som skal erverve B96 eller BE

 • Dag 1 - 09.03.23 kl. 14:30 - 16:15

Plasser: 8

Klasse: Personbil med tilhenger (B96)

Sted: Bystasjonen Sandnes, Bystasjonen 3 etg


Lastsikringskurs

Obligatorisk kurs for deg som skal erverve B96 eller BE

 • Dag 1 - 16.03.23 kl. 14:30 - 16:15

Plasser: 7

Klasse: Personbil med tilhenger (B96)

Sted: Bystasjonen Sandnes, Bystasjonen 3 etg


Lastsikringskurs

Obligatorisk kurs for deg som skal erverve B96 eller BE

 • Dag 1 - 09.03.23 kl. 14:30 - 16:15

Plasser: 8

Klasse: Personbil med tilhenger (BE)

Sted: Bystasjonen Sandnes, Bystasjonen 3 etg


Lastsikringskurs

Obligatorisk kurs for deg som skal erverve B96 eller BE

 • Dag 1 - 16.03.23 kl. 14:30 - 16:15

Plasser: 7

Klasse: Personbil med tilhenger (BE)

Sted: Bystasjonen Sandnes, Bystasjonen 3 etg


Grunnkurs A, A2 og A1

Eleven skal gjennom drøfting med medelever og lærer, og gjennom refleksjon og oppsummering, utvikle grunnleggende forståelse for hva kjøring med motorsykkel innebærer.

 • Dag 1 - 21.02.23 kl. 17:00 - 19:15

Plasser: 7

Klasse: Motorsykkel A (A)

Sted: din trafikkskole avd. Hinna, Boganesveien 29, 4020 Hinna

1 100 kr

Påmelding

Grunnkurs A, A2 og A1

Eleven skal gjennom drøfting med medelever og lærer, og gjennom refleksjon og oppsummering, utvikle grunnleggende forståelse for hva kjøring med motorsykkel innebærer.

 • Dag 1 - 15.03.23 kl. 17:00 - 19:15

Plasser: 11

Klasse: Motorsykkel A (A)

Sted: Stavanger sentralstasjon, Jernbaneveien 3, 4005 Stavanger

1 100 kr

Påmelding

Intensivkurs kl. A og A2

Intensivkurs A og A2. Inkluderer øving i egen kjøregård som gjør opplæringen rimeligere og mer effektiv. Flere kjøretimer kan tilkomme.

 • Dag 1 - 05.06.23 kl. 07:00 - 10:00
 • Dag 2 - 06.06.23 kl. 07:00 - 10:00
 • Dag 3 - 07.06.23 kl. 07:00 - 10:00
 • Dag 4 - 08.06.23 kl. 07:00 - 10:00
 • Dag 5 - 14.06.23 kl. 12:00 - 12:45

Plasser: 2

Klasse: Motorsykkel A (A)

Sted: din trafikkskole mc, Hoveveien 1, Sandnes

28 990 kr

Påmelding

Intensivkurs kl. A og A2

Intensivkurs A og A2. Inkluderer øving i egen kjøregård som gjør opplæringen rimeligere og mer effektiv. Flere kjøretimer kan tilkomme.

 • Dag 1 - 05.06.23 kl. 10:30 - 13:30
 • Dag 2 - 06.06.23 kl. 10:30 - 13:30
 • Dag 3 - 07.06.23 kl. 10:30 - 13:30
 • Dag 4 - 08.06.23 kl. 10:30 - 13:30
 • Dag 5 - 14.06.23 kl. 12:00 - 15:00

Plasser: 2

Klasse: Motorsykkel A (A)

Sted: din trafikkskole mc, Hoveveien 1, Sandnes

28 990 kr

Påmelding

Intensivkurs kl. A og A2

Intensivkurs A og A2. Inkluderer øving i egen kjøregård som gjør opplæringen rimeligere og mer effektiv. Flere kjøretimer kan tilkomme.

 • Dag 1 - 19.06.23 kl. 07:00 - 10:00
 • Dag 2 - 20.06.23 kl. 07:00 - 10:00
 • Dag 3 - 21.06.23 kl. 07:00 - 10:00
 • Dag 4 - 22.06.23 kl. 07:00 - 10:00
 • Dag 5 - 28.06.23 kl. 12:00 - 12:45

Plasser: 3

Klasse: Motorsykkel A (A)

Sted: din trafikkskole mc, Hoveveien 1, Sandnes

28 990 kr

Påmelding

Intensivkurs kl. A og A2

Intensivkurs A og A2. Inkluderer øving i egen kjøregård som gjør opplæringen rimeligere og mer effektiv. Flere kjøretimer kan tilkomme.

 • Dag 1 - 19.06.23 kl. 10:30 - 13:30
 • Dag 2 - 20.06.23 kl. 10:30 - 13:30
 • Dag 3 - 21.06.23 kl. 10:30 - 13:30
 • Dag 4 - 22.06.23 kl. 10:30 - 13:30
 • Dag 5 - 28.06.23 kl. 12:00 - 15:00

Plasser: 2

Klasse: Motorsykkel A (A)

Sted: din trafikkskole mc, Hoveveien 1, Sandnes

28 990 kr

Påmelding

Intensivkurs kl. A og A2

Intensivkurs A og A2. Inkluderer øving i egen kjøregård som gjør opplæringen rimeligere og mer effektiv. Flere kjøretimer kan tilkomme.

 • Dag 1 - 03.07.23 kl. 07:00 - 10:00
 • Dag 2 - 04.07.23 kl. 07:00 - 10:00
 • Dag 3 - 05.07.23 kl. 07:00 - 10:00
 • Dag 4 - 06.07.23 kl. 07:00 - 10:00
 • Dag 5 - 12.07.23 kl. 12:00 - 12:45

Plasser: 2

Klasse: Motorsykkel A (A)

Sted: din trafikkskole mc, Hoveveien 1, Sandnes

28 990 kr

Påmelding

Intensivkurs kl. A og A2

Intensivkurs A og A2. Inkluderer øving i egen kjøregård som gjør opplæringen rimeligere og mer effektiv. Flere kjøretimer kan tilkomme.

 • Dag 1 - 03.07.23 kl. 10:30 - 13:30
 • Dag 2 - 04.07.23 kl. 10:30 - 13:30
 • Dag 3 - 05.07.23 kl. 10:30 - 13:30
 • Dag 4 - 06.07.23 kl. 10:30 - 13:30
 • Dag 5 - 12.07.23 kl. 12:00 - 15:00

Plasser: 1

Klasse: Motorsykkel A (A)

Sted: din trafikkskole mc, Hoveveien 1, Sandnes

28 990 kr

Påmelding

Intensivkurs kl. A og A2

Intensivkurs A og A2. Inkluderer øving i egen kjøregård som gjør opplæringen rimeligere og mer effektiv. Flere kjøretimer kan tilkomme.

 • Dag 1 - 17.07.23 kl. 07:00 - 10:00
 • Dag 2 - 18.07.23 kl. 07:00 - 10:00
 • Dag 3 - 19.07.23 kl. 07:00 - 10:00
 • Dag 4 - 20.07.23 kl. 07:00 - 10:00
 • Dag 5 - 26.07.23 kl. 12:00 - 12:45

Plasser: 2

Klasse: Motorsykkel A (A)

Sted: din trafikkskole mc, Hoveveien 1, Sandnes

28 990 kr

Påmelding

Intensivkurs kl. A og A2

Intensivkurs A og A2. Inkluderer øving i egen kjøregård som gjør opplæringen rimeligere og mer effektiv. Flere kjøretimer kan tilkomme.

 • Dag 1 - 17.07.23 kl. 10:30 - 13:30
 • Dag 2 - 18.07.23 kl. 10:30 - 13:30
 • Dag 3 - 19.07.23 kl. 10:30 - 13:30
 • Dag 4 - 20.07.23 kl. 10:30 - 13:30
 • Dag 5 - 26.07.23 kl. 12:00 - 15:00

Plasser: 1

Klasse: Motorsykkel A (A)

Sted: din trafikkskole mc, Hoveveien 1, Sandnes

28 990 kr

Påmelding

Intensivkurs kl. A og A2

Intensivkurs A og A2. Inkluderer øving i egen kjøregård som gjør opplæringen rimeligere og mer effektiv. Flere kjøretimer kan tilkomme.

 • Dag 1 - 31.07.23 kl. 07:00 - 10:00
 • Dag 2 - 01.08.23 kl. 07:00 - 10:00
 • Dag 3 - 02.08.23 kl. 07:00 - 10:00
 • Dag 4 - 03.08.23 kl. 07:00 - 10:00
 • Dag 5 - 09.08.23 kl. 12:00 - 12:45

Plasser: 3

Klasse: Motorsykkel A (A)

Sted: din trafikkskole mc, Hoveveien 1, Sandnes

28 990 kr

Påmelding

Intensivkurs kl. A og A2

Intensivkurs A og A2. Inkluderer øving i egen kjøregård som gjør opplæringen rimeligere og mer effektiv. Flere kjøretimer kan tilkomme.

 • Dag 1 - 31.07.23 kl. 10:30 - 13:30
 • Dag 2 - 01.08.23 kl. 10:30 - 13:30
 • Dag 3 - 02.08.23 kl. 10:30 - 13:30
 • Dag 4 - 03.08.23 kl. 10:30 - 13:30
 • Dag 5 - 09.08.23 kl. 12:00 - 15:00

Plasser: 2

Klasse: Motorsykkel A (A)

Sted: din trafikkskole mc, Hoveveien 1, Sandnes

28 990 kr

Påmelding

Grunnkurs A1 + praksis teori

Obligatorisk kurs for alle som skal ta A1 hos oss. I tillegg til standard grunnkurs mc går vi igjennom trafikal teori.

 • Dag 1 - 27.02.23 kl. 17:00 - 19:15
 • Dag 2 - 07.03.23 kl. 16:00 - 18:15
 • Dag 3 - 09.03.23 kl. 16:00 - 18:15

Plasser: 11

Klasse: Motorsykkel A1 (A1)

Sted: din trafikkskole avd. Hinna, Boganesveien 29, 4020 Hinna

1 990 kr

Påmelding

Grunnkurs klasse A og A2

Eleven skal gjennom drøfting med medelever og lærer, og gjennom refleksjon og oppsummering, utvikle grunnleggende forståelse for hva kjøring med motorsykkel innebærer.

 • Dag 1 - 21.02.23 kl. 17:00 - 19:15

Plasser: 7

Klasse: Motorsykkel A2 (A2)

Sted: din trafikkskole avd. Hinna, Boganesveien 29, 4020 Hinna

1 100 kr

Påmelding

Grunnkurs klasse A og A2

Eleven skal gjennom drøfting med medelever og lærer, og gjennom refleksjon og oppsummering, utvikle grunnleggende forståelse for hva kjøring med motorsykkel innebærer.

 • Dag 1 - 15.03.23 kl. 17:00 - 19:15

Plasser: 11

Klasse: Motorsykkel A2 (A2)

Sted: Stavanger sentralstasjon, Jernbaneveien 3, 4005 Stavanger

1 100 kr

Påmelding

Kommende kurs

Mørkekjøringskurs (Trafikalt grunnkurs)

9. februar / din trafikkskole avd. Hinna, Boganesveien 29, 4020 Hinna / 2 100,00

Mørkekjøringskurs (Trafikalt grunnkurs)

9. februar / din trafikkskole avd. Hinna, Boganesveien 29, 4020 Hinna / 2 100,00

Mørkekjøringskurs (Trafikalt grunnkurs)

9. februar / Stavanger sentralstasjon, Jernbaneveien 3, 4005 Stavanger / 2 100,00

Mørkekjøringskurs (Trafikalt grunnkurs)

9. februar / Bystasjonen Sandnes, Bystasjonen 3 etg / 2 100,00

Ta kontakt

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo Trafikkforum-logo

Inneholder bruk som krever aktivt samtykke

din Trafikkskole AS ønsker å gi deg en best mulig opplevelse av vår tjeneste. For å oppnå dette benytter vi informasjonskapsler (cookies) og pixels. Enkelte av disse er nødvendige for at tjenesten vår skal fungere, og andre bidrar til at du skal få en bedre og mer tilpasset opplevelse.
Ved å trykke «Godta alt» godkjenner du bruken av cookies og pixels.

Enkelte cookies er nødvendige for at nettsiden skal fungere på en optimal måte, og de er derfor ikke mulig å fjerne.

For å gi deg en best mulig kundeopplevelse analyserer vi hvordan nettsidene våre blir brukt.

Les mer