Salg- og leveringsvilkår (skolereglement)

Salg- og leveringsvilkår (skolereglement)

din trafikkskole as har som mål å tilrettelegge undervisningen slik at veien til førerkortet blir en god opplevelse for deg med effektiv undervisning. For å nå målet er det viktig at du setter deg inn i skolens salg og leveringsvilkår.

1. Priser

Alle priser er oppgitt på vår hjemmeside (din-trafikkskole.no). Vi forbeholder oss retten til å endre prisene med 14 dager varsling. Prisendring vil bli varslet i prisliste og oppslag ved de ulike avdelinger. Trafikkopplæring er fritatt merverdiavgift

2. Time og kurs bestilling. 

Alle timer og kursbestillinger er bindende for kjøper når kjøper muntlig eller skriftlig har bekreftet avtalen og mottatt ny avtale på sms eller i tabs elev. Du kan bestille kjøretimer direkte med trafikklærer, på kontoret eller via våre hjemmesider.

3. Time og kurs avbestilling. 

Kjøretime: Kjøretimen kan avbestilles senest kl.12:00 siste vanlige virkedag før timen. Eksempel: Skal du avbestille kjøretime for en mandag må det senest skje fredag kl. 12:00                                              

Kurs: Skal du avbestille et obligatorisk kurs som har varighet mer enn 3 undervisningstimer slik som eksempelvis: trafikalt grunnkurs, sikkerhetskurs på øvingsbane, en eller flere deler av sikkerhetskurs på vei må det skje senest 3 virkedager før avtalen. Eks. skal du svbestile et kurs på en mandag er siste mulighet onsdag kl. 12:00.                            

Ved for sen avbestilling eller ikke møtt, må avtalen betales.

4. Sykdom                                                                                             

Blir du som elev forhindret fra å møte grunnet sykdom må du umiddelbart gi beskjed til trafikklærer og gyldig legeerklæring/fraværsattest sendes oss pr. epost: post@din-trafikkskole.no senest 48 timer etter kjøretimen eller kursstart. Med godkjent legeærklæring/fraværsattest vil du som elev få refundert 50% av verdien på avtalen. Kjøretimen eller kurset refunderes ikke om du avslutter opplæringen hos din trafikkskole as..

5. Uteblivelse fra kurs

På trafikale grunnkurs, lastesikringskurs, kurs i presis kjøretekniikk, sikkerhetskurs på bane, trafikant i mørket og førstehjelpskurs er det obligatorisk med full kurs tid. Er du som elev forsinket med mer enn 10 minutter vil du kunne bli avvist uten refusjon av kurs avgift. Det samme gjelder for ikke møtt uten gyldig dokumentasjon på sykdom. En elev kan ikke kreve kursavgift tilbakebetalt eller unnlate å betale for nytt kurs hvis eleven uteblir fra en av undervisningsdagene på kurs som går over flere dager.

6. Uteblivelse fra obligatoriske kjøretimer

På trinnvurdering, sikkerhetskurs i trafikk (A1) og sikkerhetskurs på vei er det obligatorisk med full tid. Er eleven forsinket mer enn 10 minutter vil eleven bli avvist, men avtalen betales i sin helhet. Resterende tid av avtalen blir brukt til trafikkopplæring.

7. Betaling

Avtalen (kjøretimen, kurset eller varen) skal betales senest den dagen du har avtalen. Du kan betale via nettbank, med kort eller vips. Vi gjør oppmerksom på at ved bruk av vips vil det tilkomme et gebyr på 1,98%. Om ikke annet er avtalt med kontoret, vil opplæringen bli stanset om eleven skylder mer enn for 2 undervisningstimer.                                       

8. Pakketilbud

Pakketilbud skal betales på forhånd i sin helhet. Innbetalte pakker refunderes ikke og kan ikke overdras andre. Pakken må brukes innen 1 år fra kjøpsdato. Pakkeavtale regnes som inngått når den er innbetalt.

9. Søknad om førerkort

Søknad om førerkort er elevens ansvar og må gjøres når du bestemmer deg for å ta førerkort. Du må søke om nytt førerkort elev utvidelse på: vegvesen.no/dinside.

10. Søknad om teori og førerprøve

Det er elevens ansvar å søke om tid til teoriprøve og førerprøve. Når du har fått førerprøve må du gi tilbakemelding snarest til Nina på kontoret (post@din-trafikkskole.no) Vi vil da reservere bil for førerprøve.

NB: Førerprøve må bestilles i samråd med trafikklæreren din. Vi kan ikke garantere å bli ferdig med opplæring og ledig bil på førerprøve om prøve blir bestilt uten plan med trafikklærer.                    

 

Ta kontakt

Åpningstider

Stavanger:
mandag og torsdag 08:30 - 15:30
Hinna:
tirsdag 08:30 - 15:30, fredag 08:30 - 12:00
Sandnes
Onsdag 08:30 - 15:30

Kontakt

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo Trafikkforum-logo

Inneholder bruk som krever aktivt samtykke

din Trafikkskole AS ønsker å gi deg en best mulig opplevelse av vår tjeneste. For å oppnå dette benytter vi informasjonskapsler (cookies) og pixels. Enkelte av disse er nødvendige for at tjenesten vår skal fungere, og andre bidrar til at du skal få en bedre og mer tilpasset opplevelse.
Ved å trykke «Godta alt» godkjenner du bruken av cookies og pixels.

Enkelte cookies er nødvendige for at nettsiden skal fungere på en optimal måte, og de er derfor ikke mulig å fjerne.

For å gi deg en best mulig kundeopplevelse analyserer vi hvordan nettsidene våre blir brukt.

Les mer